Informacje dla akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI Zarząd Spółki pod firmą: Olimpia Grudziądz Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek...